Hvordan åpne østers?

Her kan du se hvordan du åpner østers.