Brødr. Ringstad - ekte håndverk

I flere generasjoner har Brødr. Ringstad vært spesialister på foredling av kjøtt, og de ønsker å videreføre dette i mange år fremover.

Bak all produksjon og foredling av våre råvarer, ligger det fra vår side et ønske om å søke det beste. Det å jobbe oss frem mot nye og spennende produkter, og optimalisere råvarene som er tilgjengelig, er viktig for oss! Slik forklarer Brødr. Ringstad filosofien bak produktene deres.

Brødr. Ringstad er en liten håndverksbedrift som holder til i Rakkestad i Østfold. De har et stort fokus på verdikjeden og har derfor videreutviklet egne verdikonsepter, på blant annet lokale gårder, som de har kalt ”glade griser fra Gjulem gård”, ”fransk storfe fra Kragerud gård”, ”fjellam fra Imsdalen” og ”frittgående kalv”. Siden fôret og håndteringen av dyrene er så viktig for kvaliteten på kjøttet, har de hele tiden en tett kontakt med sine leverandørbønder. Brødr. Ringstad har avtaler om hva dyrene skal fôres med og hvordan levekårene skal være. Dette for å få den beste kvaliteten på kjøttet i forhold til bl.a. størrelse, smak og kjøttfylde.

Kjøttet vurderes av håndverker

Etter at leverandørbøndene har slaktet dyrene sine på slakteri, sendes de hele dyreskrottene av storfe, gris, lam og kalv til Brødr. Ringstad for nedskjæring og videreforedling. Hver enkelt dyreskrott som kommer inn til videreforedling vurderes av håndverkeren, før han bestemmer seg for hvordan dyret skal klassifiseres og best mulig skjæres ned. For deg som kunde betyr dette at du skal vite at hvert enkelt dyr har blitt behandlet etter håndverksmessige og tradisjonelle metoder.

Kjøtt fra kjøttferasen Blonde d`Aqutaine

Storfekjøtt fra kjøttferasen Blonde d’Aqutaine benyttes hovedsakelig som råvare i alle de videreforedlede produktene. Når det gjelder råvarer fra svin, lam og kalv benytter Brødr. Ringstad dyr fra sitt egenutviklede verdikonsept når de har tilgang på disse i sesong. Ellers suppleres det med råvarer fra andre leverandører.

Økologisk storfe

Det er en voksende etterspørsel etter økologiske produkter i markedet, og Brødr. Ringstad har derfor inngått leveringsavtaler med produsenter av økologisk storfe. Dette gjør at de kan tilby deg som kunde både biffer, fileter, steker og videreforedlede produkter basert på råvarer fra økologisk storfe.