Vi fjerner nå alle kjøttdeiger tilsatt salt

Karbonade- og kjøttdeigene som produseres hos Jacob’s har aldri vært tilsatt salt og vann. Nå stiller vi samme krav til alle våre leverandører av kjøttdeig og karbonadedeig. Tiltaket gir umiddelbare utslag på saltinntaket til befolkningen i Oslo og Akershus.

Mens helsemyndighetene anbefaler ett daglig inntak på 5 gram salt, inntar nordmenn 10 gram salt hver dag. Kjøttdeig alene bidrar til at saltforbruket er så høyt som det er. Beregninger fra matforskningsinstituttet Nofima viser at kjøttprodukter gir et saltinntak på mellom 1,7 og 2,4 gram per dag.

Mindre salt - bedre folkehelse

Ved å velge kjøttdeig uten salt istedenfor med salt reduserer du ditt daglige saltinntak med 15 prosent de dagene du spiser kjøttdeig. Det blir mye salt over et år.

En konsekvens av at vi spiser dobbelt så mye salt som vi bør, er at mange utvikler hjerte- og karsykdommer, som i verste fall fører til en tidligere død. Den danske forskeren Ulla Toft har beregnet at man kan spare 1 000 liv hvert eneste år ved å redusere det gjennomsnittlige saltinntaket med tre gram om dagen. En slik reduksjon kan også føre til 400 000 færre personer med høyt blodtrykk, viser en dansk undersøkelse.

– Å redusere saltinntaket er et av de mest effektive virkemidlene vi kan gjøre for å bedre folkehelsen, sier Aina Marie Lien, ernæringsfysiolog i NorgesGruppen.

Unødvendig med salt i deiger

Norge har, som eneste land i Europa, tradisjon for å tilsette 1 prosent salt og vann til kvernet kjøtt. Historisk hadde det en god begrunnelse, da tilsatt salt bidro til økt holdbarhet og bindeevne i kjøttet, som var viktig den gang mange lagde kjøttkaker hjemme på kjøkkenet. I dag har kjøttdeig uten salt like god holdbarhet, og den er dessuten best egnet til norske forbrukeres nye matvaner med taco og pasta på menyen.

Bedre merking fra desember

Mange vet at for mye salt er farlig, men få vet hva som er mye salt og hvilke produkter som har et høyt saltinnhold. Matvarer blir tydeligere merket fra desember i år, i tråd med nye felles merkeregler i EU og Norge. Fra desember skal saltmengden oppgis, og informasjonen skal bli lettere å lese.

-Vi ønsker å bidra til at forbrukerne blir mer bevisste på sitt saltinntak og at flere sjekker saltinnholdet i maten. Mange vil nok bli overrasket over hvor mye salt de spiser, forteller Lien.