Pepper

Pepper har gjennom alle tider, fra den første gang ble kjent for sine egenskaper frem til i dag, vært det viktigste krydderslaget.

Pepper var alt for 4000 år siden kjent i Arabia og senere også hos hellenerne. Pepper er også et av de krydderslag som omtales i Det Gamle Testamentet. Den første europeer som oppdaget hvor pepperen vokste var trolig Alexander den store. Dette skjedde under hans felttog til India og provinsen Punjab i år 327 f.Kr. Pepperplanten har blomster som går over til runde, grønne til gule bær som blir røde når de modnes. Det omsettes tre varianter pepper i dag; grønn, sort og hvit pepper. Dette er samme frukt. Forskjellene ligger i at frukten blir høstet på ulikt modningstrinn og gjennomgår noe forskjellig behandling etter høstingen.

Utenlandske navn

Piper nigrum

Råvareinformasjon fra www.blackboy.no

Råvarer pepper