Personvernerklæring

Trumf medlemsprogram eies av Trumf AS, Postboks 300 Skøyen, 0213 Oslo, organisasjonsnummer 976912047. Selskapet er et heleid selskap i NorgesGruppen. Kontaktopplysninger: Tlf. 22 56 33 00, e-post: kundeservice@trumf.no.  

 

Sist endret 25.01.2018

Trumf arbeider med å oppdatere personvernerklæringen i henhold til ny personvernlov (GDPR)  - oppdatert versjon vil bli publisert 2. juli.

 

1. Formålet med å samle inn personopplysninger.

Formålet med medlemsprogrammet Trumf er å kunne tilby medlemmer bonussparing basert på kjøp av varer og tjenester, gi tilpasset kommunikasjon, medlemsfordeler og tilbud, og å bygge generell kunnskap om kjøpstrender. Se her for samtykkevilkårene du gir når du blir medlem.


Behandlingen av opplysningene om deg bygger på samtykket du har gitt og blir behandlet i henhold til personopplysningsloven, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover.


Etter personopplysningsloven har Trumf rollen som behandlingsansvarlig. Utleveres opplysninger om deg til Trumfs partnere, vil Trumf-partneren ha behandlingsansvar for disse opplysningene.


2. Hvilke opplysninger samles inn
Trumf behandler personopplysningene du har oppgitt, som navn, adresse, bankkonto/kortnummer, e-post, telefonnummer og samtykker. For å trygge at Trumf har korrekte opplysninger om deg kan disse opplysningene sammenholdes med eksterne databaser som for eksempel adresseregistre.


Trumf behandler opplysninger fra dine kjøp hos Trumf-partnere. Når du bruker Trumf-kortet eller Trumf-registrert bankkort/kredittkort eller handler gjennom ViaTrumf, mottar Trumf informasjon om handlet beløp, produkter*, dato/tidspunkt, hvor kjøpet er gjort, og eventuell ferdig beregnet bonus fra partner. *Merk at for kjøp gjennom ViaTrumf eller Trumf Visa utenom dagligvare eller Shell Mastercard utenom drivstoff mottas ikke informasjon om kjøpte produkter.


Din respons på generelle kampanjer, tilpassede kuponger, e-post og SMS utsendelser og innlogget aktivitet på nett og i app kan bli lagret.


For kjøp av tjenester der Trumf-bonus avregnes periodisk kan Trumf regelmessig motta informasjon om at du fortsatt er berettiget til bonus, og informasjon når du avslutter eller endrer tjenesten. Tilsvarende kan Trumf gi informasjon til den som tilbyr slik tjeneste om at du har avsluttet Trumf-medlemskapet, eller gjort endringer som er relevant for tjenesten.


Trumf bruker cookies på våre nettsider. Les her for mer om bruk av cookies her.


3. Hvordan bruker Trumf dine opplysninger 
Trumf og Trumfs partnere kan bruke opplysningene du selv har registrert, og opplysninger som oppstår gjennom medlemskapet, for at disse skal kunne oppfylle sine avtaler med deg.


En grunnleggende behandling er å beregne bonus, håndtere uttak av bonus og administrere ditt medlemskap, for eksempel dersom du henvender deg til kundeservice.


Trumf og Trumf-partnere bruker opplysningene for å gi deg tilbud og kommunikasjon i tråd med de samtykker du har gitt. 


Trumf analyserer kjøpshistorikk for å gi deg relevante tilbud og forslag til handlelister med ofte kjøpte produkter.

 

Trumf vasker opplysninger om adresse mot eksternt register for å sikre at Trumf har oppdaterte opplysninger. 

 

Detaljert kjøpshistorikk oppbevares i fem år etter krav i bokføringsloven. Deretter lagres kun samlet bonus på ditt medlemskap. Detaljerte kjøpsopplysninger anonymiseres.


Dersom du melder deg ut, slettes alle opplysninger om deg utover de opplysninger som bokføringsloven krever lagret. Dersom ditt medlemskap har vært passivt i tre år, slettes basis personopplysninger utover navn og adresse. Når bokføringslovens krav til lagring har utløpt slettes alle opplysninger om deg.


Trumf bruker kjøpshistorikk fra medlemsbasen for å analysere trender og respons på kampanjer, og for å optimalisere sortimentet og drift av partnernes butikker eller tjenester. Da brukes ikke personidentifiserbare opplysninger.


Når barn som har vært medlem av KIWI bursdagsklubb er over øvre aldersgrense slettes personopplysningene om barna.


4. Hvem deler Trumf opplysninger med (utlevering)
Personopplysninger kan deles med Trumf-partnere som inngår i Trumf-samarbeidet. Eksempler er KIWI, Meny, Spar og Joker. Etter personvernloven kalles slik deling for utlevering. Da er Trumf-partneren behandlingsansvarlig, og kan behandle opplysningene dine ut fra samtykkene du har gitt.

 

Trumf kan i visse tilfeller, regulert av lovverk, også levere opplysninger til myndighetene.


5. Hvem behandler dine opplysninger (databehandlere)
Kundeservice og regnskap utføres i Trumf AS. Flere selskaper bidrar i å behandle medlemsopplysninger. Etter personopplysningsloven er slike selskaper databehandlere og behandler opplysninger etter instruksjoner gitt av Trumf AS i henhold til databehandleravtaler med Trumf. Følgende selskap i NorgesGruppen er sentrale når dine opplysninger behandles:

  • Sylinder AS – for administrasjon av medlemskap, analyse, e-postutsending mm.
  • NorgesGruppen Data – for drift av apper, nettsider og underliggende datasystemer

Følgende selskap utenfor NorgesGruppen er sentrale når dine opplysninger behandles:

  • Bisnode, for adressevask
  • DnB kort, for Trumf Visa transaksjoner
  • Ikano, for Shell Mastercard transaksjoner
  • Top Benefits Schemes Ltd, for ViaTrumf
  • Frende Forsikring, for Trumf Forsikring

6. Endringer 
Trumf kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår når du logger på trumf.no.


Informasjon om andre endringer vil bli gitt på trumf.no.


7. Det er frivillig å bli Trumf-medlem
Å bli Trumf-medlem er frivillig. Du kan alltid handle hos Trumf sine partnere, men uten medlemsskap sparer du ikke opp Trumf-bonus.


8. Dine rettigheter

Du kan styre dine samtykker og valg når du er logget inn på trumf.no. Som innlogget har du innsyn i dine personopplysninger og din kjøpshistorikk (butikk, dato, sum beløp, bonus beregnet).


Er du medlem i et felles medlemskap er opplysningene tilgjengelige for de andre medlemmene i medlemskapet. Øvrige lagrede opplysninger kan du bestille innsyn i her eller ved å ta kontakt med Trumf kundeservice. Trumf kundeservice skal også kontaktes dersom du krever endret opplysninger som du ikke selv kan endre ved innlogging på trumf.no.

 

9. Kundeservice

Har du spørsmål om ditt medlemskap, forhold knyttet til din konto eller ønsker innsyn, ta kontakt med Trumf kundeservice på kundeservice@trumf.no  eller på telefon:  22 56 33 00.

 

10. Personvernombud

Er du uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger eller har spørsmål til behandlingen kan du sende e-post til personvernombud@trumf.no  der du beskriver hva saken gjelder.  

 

Du kan klage på hvordan Trumf behandler dine opplysninger til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no , telefon: 22 39 69 00.

 

 

Se medlemsvilkår

Se samtykkevilkår

Se cookies