Vit hva du kjøper

Hos oss har fisken du kjøper vært gjennom en streng kvalitetskontroll. For oss handler topp kvalitet om glinsende skinn, frisk lukt, glinsende pupiller, fast konsistens og friske gjeller.

Vi sjekker grundig all fisk vi får inn – hver dag – og gir den en synlig kvalitetsbedømming før fisken legges på is i disken.

Merker fisken fra 1 til 9

Vi merker all fisk med fiskeskalaen nederst på prisskiltet. Dette gjør vi for å sikre deg som kunde at det du kjøper er kvalitetssikret på beste måte. Fisken i disken og temperaturen sjekkes minst to ganger i løpet av dagen. Vi vurderer konsistens (fasthet), skinn, lukt, øyne, gjeller og blod. Fiskeskalaen går fra 1 til 9 der 1 er dårligst og 9 er best, og vi setter alltid en ring rundt det tallet som den enkelte fisk har fått som karakter. På varemottaket godkjenner vi kun kvaliteten 7, 8 og 9.