Hyse (kolje)

Hyse er en av mange spennende fisketyper som du finner hos Jacob's. Vi hjelper deg gjerne med gode oppskrifter og fisketips. Vi ønsker å tilby deg som kunde det beste utvalget av råvarer. Vi har alltid et stort utvalg av fisk og sjømat. 

Utenlandske navn

Melanogrammus aeglefinus (latin) Haddock (UK) Églefin (F) Schellfish (D)

Varebeskrivelse

Sesong: Hele året.Størrelse: Opptil 110 cm og 19 kg, sjelden over 80 cm.

Fisken/fisket

Hysa eller kolje er en bunnfisk som finnes på 40 - 300 m dyp. De viktigste gytefeltene er i Nordsjøen, langs eggakanten fra Møre og Romsdal og ved Sørvest-Island og Færøyene. Unghysa i Barentshavet er relativt stedbunden, men større fisk foretar lange vandringer. Blant annet vandrer den ned mot kysten av Nord-Norge, og i skråningene ved Tromsøflaket for å gyte. Hysa er en av våre viktigste matfisker. Fisket skjer i hovedsak i kystnære farvann, men i nord også på fiskebankene i østlige deler av norsk økonomisk sone. Hysa fiskes hele året, men det er et spesielt fløytlinefiske på kysten av Øst-Finnmark om sommeren. Fisket etter hyse i Nordsjøen er også et helårsfiske der hyse inngår som en av flere matfiskarter i fangstene. Utenfor Møre og Trøndelag har vi et fiske etter hyse med line og garn om sommeren. Bestanden av hyse nord for 620  N er i god forfatning og produserer årsklasser som vil gi grunnlag for et godt hysefiske fremover. Hysebestanden i Nordsjøen har også vært god, men flere svake årsklasser de senere år har ført til mer restriktive kvoter.Vanlige fangstredskaperSnurrevad, trål, line, garn.

Anvendelse

Omsettes fersk som filet eller hel fisk, som frossen filet eller saltet og røykt.Hyse kan stekes og kokes og egner seg godt til fiskemat som fiskekaker, fiskeboller og fiskepudding.

Næringsinnhold

Hyse er en god proteinkilde og inneholder også vitamin B12, pyridoksin og selen.  Den har også et gunstig forhold mellom natrium og kalium, noe som er viktig for kroppens væskebalanse.

Mer næringsdata på www.nifes.no/sjomatdata.

Råvareinformasjon fra godfisk.no

Råvarer hvit fisk