Hummer

godfisk.no
godfisk.no

Hummer er en av mange spennende skalldyr som du finner hos Ultra, Centra og Jacobs. Vi hjelper deg gjerne med gode oppskrifter og skalldyrtips. Vi ønsker å tilby deg som kunde det beste utvalget av råvarer. Vi har alltid et stort utvalg av fisk og sjømat. 

Utenlandske navn

Homarus gammarus (latin) Lobster (UK) Homard (F) Hummer (D)

Varebeskrivelse

Sesong: Oktober-desember.Størrelse: Opptil 50 cm og en vekt på 4 kg

Biologi/fangst

Hummeren er et av våre største krepsdyr. Den vokser imidlertid sent, 2-3 cm per år, og hunnene blir først kjønnsmodne når de er ca. 23 cm lang. Hummeren trives kun på grunt vann ned mot 40 m dyp og vil ha fjell- og steinbunn hvor den kan finne gode gjemmesteder.  Gytingen foregår om sommeren, og hunnen bærer rogn vinteren over til klekkingen i juni-juli ett år senere. Larven holder seg i de frie vannmassene i ca. 3-4 uker før den ved 18 mm lengde får voksen fasong og slår seg til på bunnen. Det har skjedd en dramatisk nedgang i hummerbestanden i våre farvann de siste 50 år, og det er derfor innført fredningsbestemmelser og minstemål. Eneste lovlige fangstredskap er hummerteine. Det pågår forsøk med å utvikle hummeroppdrett. Det drives også havbeite/utsetting for å styrke lokale bestander.Vanlige fangstredskaper Hummerteine.

Anvendelse

Omsettes levende, kokt, dypfryst eller hermetisk. Kokt hummer brukes aller mest naturell, men den kan gjerne tilberedes som egen rett kald eller varm. Naturell er den smakfull med en godt krydret dressing i stedet for den tradisjonelle majonesen.

Næringsinnhold

Hummer har mye vitamin B12 og E, og sink. Sink er et viktig sporstoff som er nødvendig for mange sentrale stoffskiftefunksjoner i kroppen. Det er blant annet ca 80 sinkavhengige enzymer i kroppen.

Mer næringsdata på www.nifes.no/sjomatdata.

Råvareinformasjon fra godfisk.no

Råvarer