Østers

Østers er en av mange spennende skjell som du finner hos Jacob's. Vi hjelper deg gjerne med gode oppskrifter. Vi ønsker å tilby deg som kunde det beste utvalget av råvarer. Vi har alltid et stort utvalg av fisk og sjømat. 

Østers fra Huître favier

Jacob's får førsteklasses østers fra produsentfamilien Favier, lokalisert i Marennes-Oléron-området på Frankrikes vestkyst. Dette er rett ved det kjente Fort Boyard – der TV-serien ”Fangene på fortet” spilles inn. Området ligger ved utløpet av elven La Seudre, i skjæringspunktet mellom land og sjø. Familien Faviers østers- eventyr startet i 1936, og i dag er det fjerde generasjon som driver østersfarmen. Den består av over 300 000 m2 med senger i havet, og 160 000 m2 med leirebasseng. Produsenten dyrker til en hver tid 15 til 20 millioner østers, og 9-10 millioner av disse går til eksport.

Fra fødsel til raffinering

Hver vår settes det ut såkalte oppsamlere i elven La Seudre på den franske vestkysten. Ved gunstige, klimatiske forhold og riktig innhold av salt i elvemunningen, vil de voksne østersene produsere 1-2 millioner egg på forsommeren. Av disse eggene er det bare ca. 10 egg som overlever og klarer å finne en oppsamler der de kan utvikle seg. Eggene, som nå er blitt larver, blir værende i oppsamleren i et år før østersbonden samler dem inn. Han flytter dem over i nett (lommer), som plasseres på senger som er bygget i havet. Her ligger østersene delvis tørt og delvis under vann – avhengig av flo og fjære, og avles i nettene til de er 18-24 måneder. I løpet av denne tiden må østersoppdretteren beskytte dem mot rovfisk og andre fiender. Det er viktig at en del av østersen får vokse i nettene til de er 24 måneder gamle, for det er først da de gyter.

Marennes-Oléron området er dekket av naturlige leirebassenger, som tidligere ble brukt til saltproduksjon. Bassengene er fylt med grunt, saltholdig vann. På fransk kalles disse bassengene for ”claires”. Når det nærmer seg innhøsting, flyttes østersen fra havet til leirebassengene, og raffinerings- prosessen starter. Det grunne vannet varmes lett opp av sollyset, noe som gir ideelle forhold for vekst av planteplankton – og det er dette østersen spiser. Raffineringen endrer kvaliteten på østersen og gir en særegen smak av sjø og mineraler. Østersen er i bassengene i alt fra 14 dager til flere måneder, avhengig av årstid og type, og dermed får vi ulike typer østers med ulik smak og kvalitet. 

Råvareinformasjon fra godfisk.no

Råvarer