Bygg, Byggkorn

Det er en økende interesse for å bruke mer bygg til mat fordi bygget har viktige fiberstoffer som er gunstig i ernæringen. Byggmelet har ikke bakeevne, så det egner seg best til grøt og supper.

Bygg har vært dyrket i over 10 000 år, og er trolig verdens eldste kulturplante. Bygg er det kornslaget som trenger kortest veksttid for å bli modent. Det kan dyrkes i høyereliggende strøk og langt mot nord. I 2007 ble det dyrket 455 000 tonn bygg i Norge. Drøyt 3000 tonn gikk til mat. Det er en økende interesse for å bruke mer bygg til mat, fordi bygget har viktige fiberstoffer som er gunstig i ernæringen.

Utenlandske navn

Hordeum vulgare L.

Varebeskrivelse

Bygg inneholder i gjennomsnitt 78 prosent karbohydrater, 9-12 prosent protein, knapt to prosent fett og fem prosent fiber.  

Bruksområde

Bygg foredles og foreligger som byggmel eller byggryn. Byggmel har ikke bakeevne, men kan brukes i mange forskjellige produkter som grøter og supper, eller blandet med hvetemel til brød og kjeks. Byggmel har heller ikke evne til å utvikle gluten slik som hvete. Blanding av inntil 40 prosent bygg med siktet hvete kan gi gode resultater ved baking. Det er mulig å bake med mer byggmel, men da får vi brød som blir tunge og kompakte. Det aller meste av bygget som dyrkes i Norge brukes til dyrefôr.  

Råvareinformasjon fra www.brodogkorn.no

Råvarer korn