Hva er forskjellen på storfe og kjøttfe?

I butikken finner du biffkjøtt fra både storfe og kjøttfe, men hva er det som skiller dem? Vi deg svaret.

I butikken i dag skiller vi ikke på okse- og kukjøtt. Vi bruker fellesbetegnelsen storfe. Grunnen er at biffkjøttet som kommer fra ku som regel er like bra som biffkjøtt fra okse. Flere kokker har faktisk oppdaget at kjøtt fra melkekuer med god fettsetting er mer saftigere, smakfullt og mørere enn kjøtt fra okser, og dermed passer bedre til biff.

Mørhet

Når det gjelder mørhet har alderen på dyret mye å si. Jo yngre dyret er, jo mørere er kjøttet. Dette skyldes at musklene ikke er brukt så mye som på eldre dyr og fibrene er kortere. På eldre dyr har fibrene blitt lange, og kjøttet blir ofte seigt. Storfekjøttet vi har i butikken kommer som regel fra kombinasjonsraser som Norsk Rødt Fe.

Tips: Ønsker du å skille mellom oksekjøtt og kukjøtt i butikken, kan du se på fettets farge. Kukjøtt har gult fett og oksekjøtt har hvitt.

Kjøttfe

Kjøttfe er en betegnelsen man bruker på storferaser hvor kjøttproduksjonen er viktigere enn melkeproduksjonen. Det finnes mange forskjellige raser, men de mest vanlige er Limousine, Charolaise, Hereford og Aberdeen Angus.

Limousine og Charolaise er tunge europeiske raser som gir store biffer med lite intramuskulært (marmorert) fett.

Hereford og Aberdeen Angus er mindre engelske raser som gir biffer med mer intramuskulært (marmorert) fett.