Holte gård - kylling, and og gås

På Holte gård i Drangedal lever dyrene et godt liv. Familien Olsen driver gården sammen, og bonden selv foretrekker at de gjør alt – klekking, oppdrett, slakting, skjæring, pakking og levering. Og her handler det om ferskvare. Det tar maks to dager fra dyret er slaktet til det er i kjøledisken hos Jacob's.

Gjessene lever ute og har enorme jorder å boltre seg på. Her lever de like avslappet som ku og sau. Bonden selv, Halvor Olsen, er sterkt engasjert i dyrevelferd, og sørger for at dyrene har det godt så lenge de befinner seg på moder jord.

– På Holte lever dyrene svært godt sammenlignet med mange andre steder. And og gås blir klekket ut på gården, mens kyllingene klekkes på en annen gård før de kommer hit til oss. Her lever ender og kyllinger godt i store, lyse og rene fjøs. Vi har 7 dyr per kvadratmeter - det vanlige er 23 dyr. Mens andre kyllinger fremfôres på 32 dager med medisiner som tilsetning i fôret fra første dag og frem til 2 dager før slakting, bruker våre kyllinger 50-55 dager på å oppnå samme vekt. Men våre kyllinger får leve i 84 dager og fôres med vårt eget økologiske fôr – helt uten medisiner, forteller Olsen. 

And og kylling lever vegg i vegg og fôres opp på samme måte.

Helstekt gås.jpg

Hel and klar til steking

Slaktingen av alle dyrene skjer på aller beste måte. Holte Gård er anbefalt av dyrevern-alliansen som en av de beste alternative på slakting av fjørfe. De har eget slakteri ved siden av fjøsene og er det eneste gårdsslakteriet med manuell avliving og skjæring. Dyrene fôres på vanlig vis helt frem til slakting, og når tiden er moden, bæres de til slakteriet av folkene som fôrer dem til daglig og avlives på beste måte. Minimalt med stress for dyrene gjør at kjøttet blir spesielt mørt og saftig. 

Helstekt kylling m bønnesalat.jpg

Direkte fra gård til butikk

Familien Olsen driver gården sammen, og bonden selv foretrekker at de gjør alt – klekking, oppdrett, slakting, skjæring, pakking og levering. Derfor kjører han selv fra Drangedal til Bærum og Oslo natt til hver torsdag med kjølebilen full av fugl og egg – en spesialservice for våre kunder. Sønnen til Halvor Olsen driver med egg fra samme gård og leverer brune og hvite økologiske og ekstra store gårdsegg. Koker du deg et sånt egg til frokost, merker du forskjell på egg og egg!