Kaffe

Kaffe fremstilles av kaffebønner som egentlig er små fruktsteiner. Kaffebønnene har vært utgangspunkt for mange gode kopper kaffe siden før 1450.

Coffea er det latinske navnet på kaffeplanteslekten, en undergruppe av plantefamilien Rubiacea. Coffeaplanten stammer fra Etiopia og viltvoksende kan den bli 10 meter, men i plantasjedrift beskjæres den til 2-4 meter.

Når man snakker om kaffebusker, refererer man til disse trærne som gjerne vokser i bredden i stedet for i høyden. Kaffetreet er ømfintlig, og den verste fienden er frost. Frost f.eks. i Brasil vil ødelegge betydelige deler av verdens totale innhøsting, og kaffeprisene skyter i været.

Bønnene kommer fra bær

Bærene på kaffetreet er som stenfrukter, og på størrelse med store kirsebær. Det er stenen (bønnen) som foredles videre til kaffe. Kaffetreet kan bære blomster, umodne grønne bær og modne røde bær samtidig. Derfor må innhøstingen foregå ved håndplukking.

Tre hovedtyper kaffebønner

Det finnes tre hovedtyper av kaffebønner:
Coffea Arabica er den mest benyttede (utgjør ca. 75 % av all kaffe).
Coffea Robusta er mindre brukt (utgjør ca. 25 %)
Coffea Liberica hadde en viss andel i gamledager, men er nå så godt som ubenyttet.

Klimaet avgjørende

Kaffe dyrkes i tropiske og sub-tropiske strøk. For på samme måte som med vin, er klimaet helt avgjørende for dyrkingen. Gjennomsnitts-temperaturen bør være 19-25º C, ideelt sett mellom 500 og 2000 m.o.h., frostfritt og nedbørsrikt. Det beste jordsmonnet er vulkansk, leiraktig og fuktig.

Kilde: Joh. Johannson kaffe  

Råvarer