Torsk

godfisk.no
godfisk.no

Torsk er en av mange spennende fisketyper som du finner hos Ultra, Centra og Jacobs. Vi hjelper deg gjerne med gode oppskrifter og fisketips. Vi ønsker å tilby deg som kunde det beste utvalget av råvarer. Vi har alltid et stort utvalg av fisk og sjømat. 

Utenlandske navn

Gadus morhua (latin) Cod (UKk) Cabillaud, Morue (F) Dorsch, Kabeljau (D)

Varebeskrivelse

Sesong: Norsk-arktisk torsk (skrei): Januar-aprilLoddetorsk (vårtorsk): April-juni. Kysttorsk: Hele året. Størrelse: Opptil 150 cm

Fisken/fisket

Torsken er en av de vanligste og den økonomisk viktigste av våre saltvannsfisker. Torsken er utbredt i Nord-Atlanteren og det er to hovedtyper; vandrende, oseanisk torsk og den stasjonære kysttorsken. Kysttorsken er en utpreget bunnfisk, mens den vandrende torsken lever mer pelagisk. Av våre torskestammer er den norsk-arktiske-torskestammen (skrei) den viktigste. Den lever mesteparten av livet i Barentshavet, men vandrer både som umoden torsk og som gytemoden torsk (skrei). Skreiens gyteområder strekker seg fra Finnmark til Stad, men de viktigste gytefeltene er utenfor Lofoten.  Skreiens gytevandring danner fortsatt grunnlag for vårt viktigste sesongfiskeri; Lofotfisket. Ungtorsk i Barentshavet vandrer etter gytemoden lodde mot Finnmarkskysten om våren. Den blir da kalt loddetorsk og er grunnlaget for det tradisjonelle vårtorskefisket. Kysttorsken er i utgangspunktet lik torsken i Barentshavet, men er mer stasjonær på grunt vann. Den finnes fra fjæra og ned til ca. 600 m. Den store torskebestanden i Barentshavet er i god vekst, og det høstes årlig 450 – 500 000 tonn av denne bestanden.  Enkelte andre steder er torskebestanden i dårlig forfatning.Vanlige fangstredskaperBunntrål, snurrevad, line, garn, juksa.

Anvendelse

Omsettes fersk eller fryst som skiver, hel fisk eller filet. Den omsettes også lettsaltet, røykt, som lutefisk, klippfisk og tørrfisk.Torsken har en mild smak som takler mange ulike typer tilbehør og krydder. Torsken skiver seg lett og derfor bør den ikke deles i for små stykker. Torsk er en god proteinkilde, og inneholder en god del vitamin B12 og selen.

Mer næringsdata på www.nifes.no/sjomatdata.

Råvareinformasjon fra godfisk.no

Råvarer