Hvordan se om et blåskjell var dødt før damping?

Det er lett å se forskjellen på om blåskjellet var levende eller dødt før damping.

Skjellene hvor kjøttet har trukket seg sammen som en ball, har vært levende når de ble dampet (bilde 1). Skjellene hvor kjøttet ligger langs med skjellet innvendig har vært døde når de ble dampet (bilde 2). Det er ikke farlig å spise døde skjell, men vi anbefaler ikke å spise dem.