Skrei

I januar-mars hvert år vender torsken "hjem" hvor den selv en gang ble unnfanget for å føre slekten videre. Det er denne gytemodne torsken som kalles skrei, og som fiskes under Lofotfiske hver vinter.